پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی

پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی

پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت لايه فيـــــــــــــــــزيکی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:33

 

 

 

فهرست مطالب

تعريف

چگونگی انتقال داده

حداکثر نرخ انتقال کانال

رسانه های انتقال

رسانه های هدايت شده

فيبر نوری(Fiber Optic)

فيبر نوری

کاربردهای فيبر نوری

انتقال داده ها از طريق موج(Wireless)

انتقال داده ها از طريق موج

انتقال داده از طريق شبکه تلفن(PSTN)

مزيتهای روش ديجيتال بر آنالوگ

مودم(MOdulator/DEModulator)

روشهای تلفيق

انواع مودم

ADSL ( Async Digital Subscriber Line)

راهگزينی(Switching)

Circuit Switching

مزيتهای روش بسته ای به پيغامی

مقايسه راهگزينی بسته ای و مداری

ATM

ساير ابزارهای لايه فيزيکی

و . . . . .

 

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

تعريف:

nسخت افزاری ترين لايه شبکه است.