پاورپوینت مديريت اقتضائی

پاورپوینت مديريت اقتضائی

پاورپوینت مديريت اقتضائی

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت مديريت اقتضائی

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 28

 

 

 

اسلاید 1

مروری بر رشته مديريت

 -  تعريف مديريت
 -  رابطه اصول مديريت و مبانی ارزشی حاکم بر سازمان
 -  تعريف سازمان
 -  فرايند شکل گيری و رشد واحدهای سازمانی
 -  مديريت علم است يا هنر ؟
 -  آموزش مديريت
 -  سطوح تغيير

 

 

 

 

اسلاید 2

 کسب توان مديريت
 
توان مديريت از طريق تلفيق نظريه و عمل کسب می شود :


      نظريه ← کسب توان مديريت → عمل

 

 

 

 

 

اسلاید 3


-  اثربخشی و کارايي
-  اهميت اثربخشی و کارايي برای ارزيابی                     موفقيت مديران
-  تقسيم بندی مديران براساس معيارهای فوق
-  مديريت موفق و موثر
-  منابع قدرت
-  ميزان موفقيت مديران و عوامل تعيين کننده

 

 

 

 

اسلاید 4

 کارآفرينی

 -  تعريف
 -  انواع رهيافتهای کارآفرينی

      - رهيافت محتوايي ( صفات مشخصه )
     - رهيافت فرايندی ( رفتاری )

 

 

 

 

 

 

اسلاید 5

              

  مروری بر مکاتب مديريت
 

1 –  مکتب (رهيافت ) سنتی يا کلاسيک
2 –  مکتب روابط انسانی يا نئوکلاسيک
3 -  رهيافتهای کمی به مديريت
4 –  رهيافتهای سيستمی و اقتضائی به مديريت

و  . . . .